Προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα καθαρισμού τάφρων και ανακατασκευής τεχνικών στη Συκεώνα και τον ποταμό Ενιπέα

Προσωρινοί ανάδοχοι προέκυψαν για τα έργα καθαρισμού τάφρων και ανακατασκευής τεχνικών στην περιοχή της Συκεώνας και στον Ποταμό Ενιπέα του Δήμου Παλαμά.

Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρακτικά των επιτροπών για τους δύο διαγωνισμούς που έγιναν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παλιότερο ρεπορτάζ του Νέου Αγώνα εδώ) και ανακήρυξε τους προσωρινούς αναδόχους των έργων. Για το έργο «Καθαρισμό τάφρων και ανακατασκευή τεχνικού στην περιοχή ποταμού Ενιπέα Δ. Παλαμά Καρδίτσας» ο οικονομικός φορέας που κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 12% (δαπάνη 532.766,53€), για το έργο «Καθαρισμός τάφρων και ανακατασκευή τεχνικών στην περιοχή οικισμού Συκεώνα, Δ. Παλαμά Καρδίτσας» ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 15% (δαπανη 514.748,51 €) .

Τις δύο αποφάσεις καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.Αράπκουλε κ.Τσιάρας και
κ.Τσιαπλές διότι είναι με ανάθεση, ενώ θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμός.

Συκεώνα
Σε ότι αφορά τη Συκεώνα για το έργο στην εισήγησή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η υπηρεσία μας διαπίστωσε κατόπιν αυτοψίας ότι στις 3-09-2022 διεκόπη η κυκλοφορία επί της Επ. Ο Λάρισας –Καρδίτσας στην περιοχή του οικισμού Συκεώνα μετά από έντονη βροχόπτωση.
Αναλυτικότερα, το αποτέλεσμα της παραπάνω βροχόπτωσης ήταν στο οδόστρωμα να πλημμυρίσει με νερά ύψους 0.50μ., από υπερχείλιση μη καθαρισμένης τάφρου της περιοχής (φυσικό αντικείμενο της υπόψη εργολαβίας) με αποτέλεσμα να ‘’σπάσει ‘’ το ασφαλτικό και να γίνει η οδός απροσπέραστη από τους διερχόμενους οδηγούς.
Τελικά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία αλλά με τις εργασίες του υπόψη έργου θα λύση μόνιμα και με ασφάλεια την κυκλοφορία. Η αναγκαιότητα της  άμεσης και μόνιμης λύσης είναι επιτακτική διότι η οδός διακόπτεται και με μικρότερες έντασης βροχοπτώσεις και ενόψει χειμερινής περιόδου η εγκατάσταση αναδόχου στην περιοχή θα εξασφαλίσει την δυνατότητα άμεσης επέμβασης ,εάν απαιτηθεί, για την προσωρινή βατότητα και σήμανσης της
επικίνδυνης περιοχής.

Ενιπέας
Σε ότι αφορά τον ποταμό Ενιπέα, ανέφερε:
«Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό και διάνοιξη αποστραγγιστικών τάφρων πλησίον του ποταμού Ενιπέα του Δήμου Παλαμά, την κατασκευή τεχνικού επί της επαρχιακής οδού Λάρισας Καρδίτσας κατάλληλων διαστάσεων για τη συνέχιση του ίδιου υδραυλικού ανοίγματος της τάφρου που λόγω των πλημμυρικών φαινομένων υπερχειλίζει, την τοποθέτηση στηθαίων κατά μήκος της ανωτέρω επαρχιακής οδού πλησίον του ανωτέρω τεχνικού για λόγους οδικής ασφάλειας.
 Ο Δήμος Παλαμά με το αρ. πρωτ.: 3987/2152021 έγγραφό του, δηλώνει την αδυναμία του να προβεί σε εργασίες καθαρισμού των τάφρων στην περιοχή αρμοδιότητάς του, και επανήλθε με έγγραφο του με αρ. πρ. 7482/6102021 για την αναγκαιότητα του έργου.
 Στις 3092022 διεκόπη η κυκλοφορία επί της Επ. Ο Λάρισας Καρδίτσας στην περιοχή του οικισμού Συκεώνα μετά από έντονη βροχόπτωση γιατί είχε πλημμυρίσει το οδόστρωμα με 0.50 μ νερό από υπερχείλιση μη καθαρισμένης τάφρου της περιοχής με αποτέλεσμα να ‘’σπάσει ‘’ το ασφαλτικό και να γίνει η οδός απροσπέραστη από τους διερχόμενους οδηγούς.
Για να μη συμβεί τέτοιο φαινόμενο και στην περιοχή της υπόψη εργολαβίας ενόψει χειμερινής περιόδου η εγκατάσταση αναδόχου στην περιοχή θα εξασφαλίσει την δυνατότητα άμεσης επέμβασης, εάν απαιτηθεί, για την προσωρινή βατότητα και σήμανσης της επικίνδυνης περιοχής».