Προσωρινός ανάδοχος για την αντικατάσταση κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού προς τον Βιολογικό της Καρδίτσας

Προσωρινό μειοδότη ανακήρυξε η ΔΕΥΑ Καρδίτσας για το έργο της αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού προσαγωγής ακαθάρτων στην ΕΕΛ του Δήμου Καρδίτσας αρχικού προϋπολογισμού 1.510.400 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή-αντικατάσταση του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων, από το υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο “α” Καρδίτσας, προς τις υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), με νέο δίδυμο από σωλήνες ελάτου χυτοσιδήρου σε συνολικό μήκος 1255 μέτρων.

O υφιστάμενος δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός είναι από σωλήνες PVC εκ των οποίων σήμερα λειτουργεί μόνο ο ένας λόγω βλαβών. Ο αγωγός αυτός αντικατέστησε τον παλιό που ήταν από αμιαντοτσιμέντο του 1970.

Ο νέος δίδυμος καταθλιπτικος αγωγός θα συνδεθεί κατάντη του υφιστάμενου κεντρικού αντλιοστασίου «α» Καρδίτσας επί της οδού Ποσειδώνος και θα ακολουθήσει το ασφαλτοστρωμένο δίκτυο των οδών Ποσειδώνος, Κλεισθένους, Μυρίνης και ανώνυμης οδού προς τις ΕΕΛ Καρδίτσας.

Στον αγωγό προβλέπεται να εγκατασταθούν συσκευές μετρήσεων παροχής στην έξοδο από το αντλιοστάσιο σε σχετικό φρεάτιο.