Προσωρινός μειοδότης για το έργο εκσυγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης σε Καρδιτσομαγούλα- Αρτεσιανό

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε για το έργο της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Καρδίτσας (τ.κ. Καρδιτσομαγούλας – Αρτεσιανού) με το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καρδίτσας να εγκρίνει το τρίτο πρακτικό της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 3,16 εκ ευρώ και αφορά στην ανακατασκευή και συμπλήρωση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου δικτύου και στην κατασκευή νέων αγωγών διασύνδεσης.

Ειδικότερα στο έργο που αποτελεί τμήμα του μελετηθέντος έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καρδίτσας» περιλαμβάνονται τα εξής:

• η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας,

• η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.

• η κατασκευή νέων έργων διασύνδεσης οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης Καρδίτσας για την ενίσχυση της ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων.