Στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών