Για τις 20 Οκτωβρίου 2022 μετέθεσε τώρα την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ΥΠΑΑΤ, απόφαση που ήταν βέβαιο ότι θα ληφθεί, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους, μια και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο την ανέλαβε μόλις το καλοκαίρι.

Με την 3η κατά σειρά τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης, λοιπόν, η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 20 Οκτωβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) και ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) «προκειμένου να ολοκληρωθεί και να έχει παραδοθεί η απαραίτητη μελέτη κόστους, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης», όπως παραδέχεται το ΥΠΑΑΤ.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα