Πρόταση για 8 υποέργα συντήρησης του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας ύψους 2,6 εκ ευρώ

Την υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές Υποδομές», του ΠΠΑ
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για συντηρήσεις του οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025,  αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με τα υποέργα προβλέπονται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καρδίτσας, το οποίο ανέρχεται σε
1.800 χλμ., έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων στο
επαρχιακό και εθνικό δίκτυο που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, για την χρονική περίοδο 2022 – 2025.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής 8 υποέργα συνολικού προυπολογισμύ 2,6 εκ. ευρω :
*ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 850.000 ευρώ
* ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 250.000 ευρώ
* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 250.000 ευρώ
* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 240.000 ευρώ
*ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 240.000 ευρώ
* ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 240.000 ευρώ
*ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2025 520.000 ευρώ
*ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΚΩ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 10.000 ευρώ