Τρεις νέες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ δημιουργούνται στις οδούς Υψηλάντου - Λ. Σακελλαριου

Tη δημιουργία τριών γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, δύο στην οδό Υψηλάντου και μιας στην οδό Λ. Σακελλαρίου αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας.

Για την οδό Υψηλάντου συγκεκριμένα αποφάσισε:
1. Δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Υψηλάντου μεταξύ των
οδών Μ. Αλεξάνδρου και Βάλβης , στην δεξιά πλευρά της οδού.
2 . Δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Υψηλάντου μεταξύ των
οδών Γ. Μπότση και Πυθαγόρα στο ύψος της Πλατείας Πλαστήρα στην δεξιά πλευρά
της οδού

Οι θέσεις στάθμευσης θα οριοθετηθούν με τις σχετικές ρυθμιστικές πινακίδες (Π-71) οιθέσεις στάθμευσης θα οριοθετηθούν με τις σχετικές ρυθμιστικές πινακίδες (Π-71) οι
οποίες θα στερεωθούν σε σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/2οποίες θα στερεωθούν σε σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/2 insins που θα πακτωθούν στο πεζοδρόμιοπου θα πακτωθούν στο πεζοδρόμιο σε βάθος 40σε βάθος 40 cmcm

Για την οδό Λ. Σακελλαρίου αποφασίστηκε η δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Λ. Σακελλαρίου αριστερά, μεταξύ των οδών Υψηλάντου και πεζόδρομου Δ. Τερτίπη