Αύριο Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. στη Λίμνη Πλαστήρα (Ξενοδοχείο «Καζάρμα»), θα πραγματοποιηθεί η 1η κοινή Συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και Ομάδας Συντονισμού του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων» (ΦΕΚ Β΄/2032).

Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Αγράφων με προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί ένα πιλοτικό ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής των Αγράφων, με έμφαση στις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των τοπικών περιοχών. Στρατηγικός στόχος του ΕΑΠ Αγράφων είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων αφενός για την προστασία των ορεινών όγκων και των φυσικών και πολιτισμικών πόρων και αφετέρου για την ενίσχυση και ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων, για την συγκράτηση και αύξηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»