Ένα σιδηροδρομικό έργο με μεγάλη σημασία και για τη Θεσσαλία φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά δημοπράτησης μετά τις εκλογές, από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα, ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα που θα έχει πολλαπλασιαστική αξία για τη χώρα μας ως διαμετακομιστικού κόμβου εμπορευμάτων.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών