Δημοσιεύθηκαν στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ η απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Γ. Στύλιου και οι λεπτομέρειες σχετικά με το επερχόμενο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης (Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα