Σε αναζήτηση αναδόχου για το αντιπλημμυρικό αντλιοστάσιο στην αριστερή δανειόταφρο του Καλέντζη

Την κατασκευή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στην αριστερή δανειόταφρο του ποταμού Καλέντζη προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία προχώρησε στην δημοπράτηση του έργου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και αποσκοπεί στον μετριασμό των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία 3.000 στρεμμάτων αγροτικής γης και παρακείμενων επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Καρδίτσας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.