Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας

Σε δημοπράτηση έβγαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.152.200 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, ενώ ανάδοχος θα προκύψει με ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ως ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου.

Το έργο

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
– Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες.
-Τοποθέτηση θερμομόνωσης οροφής.
-Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων του κτηρίου με νέα θερμομονωτικά.
-Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού σε διάταξη συστοιχίας και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο τερματικών μονάδων.
-Τοποθέτηση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού, μονάδες VAM με σύστημα αεραγωγών στις δικαστικές αίθουσες και στους κοινόχρηστους διαδρόμους.
-Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
-Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό και
– Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS).