Προχωρούν τα έργα στο νότιο τμήμα του Ε65 (Κεντρικής Ελλάδας), το οποίο συνδέει τη Λαμία με την Ξυνιάδα Δομοκού.

Η πρόοδος των εργασιών έχει φτάσει γύρω στο 88% και το
μοναδικό πρόβλημα που έχει καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου είναι η σήραγγα Όθρυος, η οποία αποφασίστηκε να παρακαμφθεί.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα