Σε φθίνουσα πορεία...

Καρδιτσιώτες που εξακολουθούν να ζουν στα χωριά, μάς εκμυστηρεύονται ανά περιόδους για τη δεινή θέση που έχουν έρθει οι οικισμοί οι οποίοι κάποτε έσφυζαν από ζωή.

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, σπίτια που εξέπεμπαν άλλοτε ζωντάνια, πλέον έχουν ερημώσει.

Ακόμη και για τις καθημερινές εργασίες (για τις καλλιέργειες χωραφιών), αναζητούνται άτομα και ο κλήρος πέφτει στους λίγους εναπομείναντες κατοίκους.

Κάθε πέρυσι όμως και… καλύτερα, καθώς επικρατεί φθίνουσα πορεία σε ό,τι σχετίζεται με την καθημερινότητα των κατοίκων στα χωριά, ενώ οι ίδιοι βλέπουν πως κύριες ασχολίες όπως η γεωργία και κτηνοτροφία, απειλούνται σοβαρά από διαδοχικές κρίσεις και κλιματική αλλαγή.
Δ.Γ.