Το «πράσινο φως» από την εταιρεία που θα αναλάβει τη φετινή παραγωγή περιμένουν οι τευτλοκαλλιεργητές της Καρδίτσας και όλης της χώρας, προκειμένου να μπουν στα χωράφια τους και να ξεκινήσουν τη συγκομιδή.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς η συγκομιδή πρέπει να ξεκινήσει τις προσεχείς ημέρες, ωστόσο το «σήμα» έναρξης αναμένεται να δοθεί μετά τα μέσα Οκτωβρίου που θα εκδοθεί η δικαστική απόφαση για την ένταξη της ΕΒΖ στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης που έχει καταθέσει η τράπεζα Πειραιώς.

Φέτος έχουν καλλιεργηθεί 18.000 στρέμματα. Το ένα τρίτο εξ αυτών καλλιεργείται στη Θεσσαλία, εκ των οποίων τα 500 στον κάμπο της Καρδίτσας. Οι καλλιεργητές προχωρούν στην υπογραφή συμφωνητικού για τη διασφάλιση διάθεσης της φετινής τους παραγωγής, με την Hellenic Agri Group SA.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα