Περίπου 50 ημέρες έχουν στη διάθεση τους όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις
κατά των δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Η Προθεσμία παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας με ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής, τόσο για τους κατοίκους του εσωτερικού
όσον και για τους κατοίκους του εξωτερικού, την Πέμπτη 31-10-2019. Κατά τα λοιπά η με
αριθμ. πρωτ. 474/31878/0103-2019 απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει».