Σήμερα περίπου στις 5 το απόγευμα αναμένεται να συζητηθεί στη βουλή η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης για τις εξελίξεις στα Εκπαιδευτήρια Ράπτου.

Στην επίκαιρη ερώτηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κανάλι της Βουλής, αναμένεται να απαντήσει η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και μέσω διαδικτύου τη συζήτηση στην εξής διεύθυνση: https://parltv.live.grnet.gr/webtv/

Σε ότι αφορά την ερώτηση του κ. Κόκκαλη, αυτή έχει ως εξής: «Ως είναι τοις πάσι γνωστό στην πόλη της Λάρισας, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ακριβώς λίγο πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, η Υφυπουργός Παιδείας, με δύο αποφάσεις της, ανακάλεσε την υφισταμένη άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ράπτου, προκαλώντας ανυπολόγιστη αναστάτωση σε 1.500 μαθητές και στις οικογένειες αυτών και σε 200 εκπαιδευτικούς και εργαζομένους των εκπαιδευτηρίων. Παρά τις ανακλητικές των αδειών αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας, η λειτουργία του σχολείου συνεχίστηκε, κατόπιν εκδόσεως προσωρινής διαταγής και απόφασης προσωρινής αναστολής εκτέλεσης αυτών, πλην όμως, το εν λόγω ζήτημα, μείζονος σημασίας για την κοινωνία της Λάρισας και την εκπαιδευτική κοινότητα, γέννησε εύλογα ερωτήματα αναφορικά με την πολιτική διαχείρισή του, τα οποία χρήζουν επίσημης απάντησης του Υπουργείου και συνοψίζονται στα κάτωθι: Ποιοι ήταν οι λόγοι που δικαιολογούσαν ή επέτασσαν τον Ιούλιο του 2022 την λήψη από την Πολιτεία του επαχθέστερου μέτρου της ανάκλησης των αδειών του σχολείου; Οι λόγοι αυτοί εμφανίστηκαν το πρώτον κατά το χρόνο έκδοσης των ανακλητικών αποφάσεων και ήταν τέτοιας σπουδαιότητας, ώστε να μην χωρεί από το Υπουργείο η λήψη άλλων πρόσφορων και κατάλληλων μέτρων, ώστε και να αποκατασταθούν τυχόν πλημμέλειες των σχολείων και συγχρόνως να μην επηρεαστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας; Δεδομένου, ότι η αρμοδιότητά της Δικαιοσύνης, όταν κρίνει την χορήγηση της αναστολής πράξεων της Διοίκησης, έγκειται στην εξέταση και στην στάθμιση της βλάβης που θα υποστεί ο αιτών, δηλαδή το ΝΠ του σχολείου από την εκτέλεση των αποφάσεων, και δεν κρίνει την βλάβη των τρίτων, εν προκειμένω των 1.200 μαθητών, των 200 εργαζομένων εκπαιδευτικών, γεννάται το ερώτημα: Η προάσπιση των συμφερόντων μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών & εργαζομένων, που δεν ανήκει στο έργο της Δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Πολιτείας, με ποιους τρόπους και μέσα εξασφαλίστηκε από την Υφυπουργό; Ποιες είναι οι ενέργειες της Πολιτείας, που κατέτειναν κατά το χρόνο έκδοσης των ανακλητικών αποφάσεων, οι οποίες θα διέκοπταν την λειτουργία του σχολείου, στην «προστασία» πάσης φύσεων εννόμων συμφερόντων των μαθητών και των εκπαιδευτικών; Εξεδόθη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 10 ημερών από την ανακλητική απόφαση, διοικητική απόφαση της Υφυπουργού, ως είχε εκ του νόμου (4229/2014 αρθρο 11) υποχρέωση, για την μετεγγραφή των μαθητών, που φοιτούσαν στο φορέα του οποίου ανακλήθηκε η άδεια; Κι αν ναι, παρακαλούμε να κοινοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα, ώστε να προκύπτει ο αριθμός των αιτήσεων μετεγγραφών και ο φορέας υποδοχής, για τον οποίο τυχόν εγκρίθηκε η μετεγγραφή των μαθητών.

Επειδή, οι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί των εν λόγω εκπαιδευτηρίων δικαιούνται απαντήσεις σαφείς και διαφανείς από την αρμόδια για την δική τους προστασία Υφυπουργό Παιδείας.

Ερωτάται η αρμόδια κ. Υπουργός: Ποια είναι η συνολική μέριμνα της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, για την απρόσκοπτη εκπαιδευτική πορεία και ομαλή φοίτηση χιλιάδων μαθητών του εν λόγω σχολείου, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης των ανακλητικών αποφάσεων, όσο και σήμερα, μεσούσης της σχολικής χρονιάς, ενώ είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας ακόμη και εντός των ημερών;»