Την έγκριση δωρεάν παραχώρησης προς χρήση της Δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μασχολουρίου του Δήμου Σοφάδων επί της οδού Ταξιαρχών, βόρεια του Κοιμητηρίου Μασχολουρίου εμβαδού 3.000,00 τ.μ. στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης –Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και για χρονικό διάστημα τριάντα ετών με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού αερίου, ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων.

Κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορίας, ένδεκα Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν την εισήγηση του Δημάρχου κ. Σκάρλου. Επίσης, ένδεκα Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν την πρόταση του κ. Παπαδόπουλου και ένας Δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε ΟΧΙ στην δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης.

Η πλειοψηφία ήρθε με την ψήφο του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και υπερίσχυσε η πρόταση του Δημάρχου.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μπάμπης Παπαδόπουλο στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι συμφωνεί με την δωρεάν παραχώρηση Δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού αερίου, αλλά όχι στο προτεινόμενο χώρο.

Ο επικεφαλής τηςελάσσονος μειοψηφίας κ. Στουρνάρας Σωτήριος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι διαφωνεί με την δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην προαναφερόμενη εταιρεία για τους λόγους που καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της απόφασης, ο σκοπός της δωρεάς είναι η εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής φυσικού αερίου που θα προάγει τα τοπικά συμφέροντα αφού θα συμβάλει άμεσα στη μείωση του ενεργειακού και οικονομικού κόστους των δημοτών και στην πολλαπλή ανάπτυξη της περιοχής, δεδομένου ότι το Φυσικό Αέριο αποτελεί εναλλακτική πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, με υψηλή αποδοτικότητα και τιμή χαμηλότερη από άλλες ανταγωνιστικές ενεργειακές πηγές.

Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος, Κουτσομηλιάς Ιωάννης, Εκίζογλου Σπυρίδων, Κοντοβάς Δημήτριος, Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος, Ζάβαλος Δημήτριος, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Τουλιάς Παναγιώτης, Σκρέτα Αικατερίνη, Ζήσης Ευάγγελος και Γούζιος Βασίλειος.

Υπέρ της πρότασης του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Φαλούτσος Βασίλειος, Χατζηγιάννης Απόστολος, Κεφαλάς Παναγιώτης, Κλιάρης Δημήτριος, Κάιας Φώτιος, Τσέλιος Φώτιος, Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, Καρπούζας Δημήτριος, Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης και Δασκαλάς Ανδρέας.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Στουρνάρας Σωτήριος διαφώνησε και με τις δύο προτάσεις και ψήφισε ΟΧΙ.