Στα 12.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης δηλωμένων καλλιεργειών στο ΟΣΔΕ του 2022, «κλείδωσε» όπως όλα δείχνουν η προϋπόθεση ένταξης στα νέα Σχέδια Βελτίωσης , σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του προϊστάμενου της Μονάδας Επενδύσεων ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύμιο Τσιατούρα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα