Περίπου 4.000 νοικοκυριά στο Ν. Καρδίτσας έλαβαν πέρυσι Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με τα ωφελούμενα μέλη να ξεπερνούν τα 8.500!
Η Έκθεση του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αποκαλυπτική, δείχνοντας ότι κοντά στο 60% του πληθυσμού των πολιτών που διαβιώνουν στις τέσσερις Θεσσαλικές πρωτεύουσες, βρίσκεται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ο Δήμος Βόλου βρίσκεται στην πρώτη θέση κατάταξης, ακολουθεί η Καρδίτσα, η Λάρισα και τελευταία τα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) για το έτος 2021 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχονται στους 37.931. Από αυτούς το 58,18% κατοικεί στις τέσσερις θεσσαλικές πρωτεύουσες.

Σε ότι αφορά το Νομό Καρδίτσας και την υπόλοιπη Θεσσαλία η εικόνα των ωφελουμένων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το 2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Η έκθεση του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα έρθει προς συζήτηση και έγκριση στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Πρόκειται για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 15ης Δεκεμβρίου με τον τίτλο: Έγκριση ετήσιας έκθεσης έτους 2021 για την κοινωνική ένταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.