Από τα ειδικά πριµ των άµεσων ενισχύσεων (νέο πρασίνισµα) το βαµβάκι έχει να περιµένει κυρίως από τις δράσεις που αφορούν τις ετήσιες ενισχύσεις για τη χρήση παρεµποδισµένων λιπασµάτων (4,5 ευρώ το στρέµµα) και βιοδιεγερτών (3 ευρώ το στρέµµα).

Από την άλλη η επιδότηση για αγρανάπαυση θα είναι ελάχιστη και θα φτάνει τα 3,7 ευρώ το στρέµµα, την ώρα που οι βαµβακοπαραγωγοί για παρόµοια δέσµευση από το Μέτρο Απονιτροποίησης λάµβαναν 60 ευρώ το στρέµµα. Σηµειώνεται εδώ πως η απονιτροποίηση στη νέα ΚΑΠ καταργείται και δεν θα υπάρξει νέα πρόσκληση, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο.

Όσον αφορά τη βασική ενίσχυση, µε τη σταδιακή µείωση των ιστορικών δικαιωµάτων και την απεµπλοκή από το πρασίνισµα, θα καταγραφούν απώλειες, µε τη µέση επιδότηση ανά στρέµµα να φτάνει τα 21,5 ευρώ το στρέµµα. Για παραγωγούς µε έως 110 στρέµµατα σε αροτραίες καλλιέργειες προβλέπεται και η αναδιανεµητική ύψους 13,8 ευρώ το στρέµµα.

Αναλυτικότερα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ προβλέπονται για το βαµβάκι τα εξής ποσά επιδοτήσεων:

  • ∆ικαιώµατα: Μέση ενίσχυση 21,5 ευρώ το στρέµµα.
  • Αναδιανεµητική: 13,8 ευρώ το στρέµµα.
  • Ετήσια ενίσχυση για αγρανάπαυση στο 10% του αγροτεµαχίου στο βαµβάκι 1,6 ευρώ/στρέµµα, µε πρόσθετη ενίσχυση για φυτά ξενιστές 2,1 ευρώ/στρέµµα
  • ∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας στο βαµβάκι 51,6 ευρώ το στρέµµα, µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια βάµβακος 70,1 ευρώ το στρέµµα.
  • Κοµφούζιο: Βαµβάκι 34,6 ευρώ ανά στρέµµα τα 2 πρώτα χρόνια εφαρµογής και 39,6 ευρώ το στρέµµα τα 3 επόµενα χρόνια.
  • Eφαρµογή Agro 2.2 για το βαµβάκι. Αφορά µόνο τις οµάδες παραγωγών που ενισχύονται για τα µέλη τους.
  • agronews.gr