Στα ίδια επίπεδα με φέτος αναμένεται να μείνουν και την επόμενη χρονιά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας –  ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων στο Δήμο Καρδίτσας.

Αυτό προβλέπει η εισήγηση της Οικνομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ο καθορισμός των φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας για το οικονομικό έτος 2023  θα τεθεί αρχικά στην Οικονομική Επιτροπή που θα συνεδριάσει σήμερα,  ενώ μετά από λίγη ώρα για το θέμα θα κληθεί να αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.

Κ. Π.