Την αποδοχή ανάληψης υλοποίησης της δράσης και αντίστοιχης χρηματοδότησης του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας. Στην εισήγησή του ο προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής Διαφάνειας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Ανυφαντής, σημείωσε μεταξύ άλλων:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα