Στην κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς «3», δηλαδή υψηλού, βρίσκεται και σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Καρδίτσας.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς παρουσιάζει τμήμα της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, να βρίσκεται και σήμερα Παρασκευή στην «Κατάσταση 4» (δηλ Υψηλός Κίνδυνος).

Η υπόλοιπη Θεσσαλία σύμφωνα με το χάρτη θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος).

Κατόπιν αυτού επισημαίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ότι ισχύουν όλα τα μέτρα που εκδόθηκαν έως τώρα και συνιστάται και πάλι να ακολουθούνται οι οδηγίες ατομικής προστασίας και να εφαρμόζονται τα μέτρα ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.