ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΠΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου το έργο της αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας λόγω της θεομηνίας «Ιανός» στον Δήμο Καρδίτσας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,7 εκ ευρώ και αφορά τις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των προκληθεισών βλαβών και φθορών στο δίκτυο των αστικών ποδηλατοδρόμων λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 με το πέρασμα του κυκλώνα «Ιανός». Επίσης προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση στα πεζοδρόμια των οδών στις οποίες αναπτύσσεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, με αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης, ανακατασκευή των ραμπών ΑΜΕΑ, τοποθέτηση πλακόστρωσης για την όδευση τυφλών, αποκατάσταση όπου απαιτείται του δημοτικού φωτισμού, της σήμανσης και της φύτευσης.

Στόχος των παραπάνω είναι η παρέμβαση να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και πλήρες λειτουργικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»