Στην κυκλοφορία το 1ο χλμ του δρόμου Δέλτα - Είσοδος Καρδίτσας

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το πρώτο χιλιόμετρο του αναβαθμισμένου δρόμου Δέλτα Καρδίτσας – είσοδος πόλης Καρδίτσας και ο κυκλικός κόμβος Αγίων Θεοδώρων, μετά από μια συνεχή μάχη δυσκολιών (απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΗ, τεχνικά, Αρχαιολογία, ανατιμήσεις υλικών…).

Το έργο της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 42 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και περιλαμβάνει:

-διαπλάτυνση του οδικού τμήματος από τον κόμβο του Δέλτα Καρδίτσας έως τον κόμβο Αθηνών (συμβολή του άξονα Καρδίτσα-Λάρισα με τον περιφερειακό Καρδίτσας), συνολικού μήκους 6 χλμ, με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας στον άξονα της αρτηρίας

– κατασκευή παραπλεύρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας, πεζοδρόμια στα εξωτερικά άκρα των παράπλευρων, αμφίδρομο ποδηλατοδρόμο από την μία πλευρά κατά μήκος της αρτηρίας και κάθετο δίκτυο-τοπικές οδούς.

– 4 κυκλικούς κόμβους σε Αγίους Θεοδώρους, Πρόδρομο, Σταυρό, Μέλισσα -Σταυρό και 1 σηματοδοτούμενο κόμβο στη Μέλισσα, επάλληλο με τον σηματοδοτούμενο κόμβο Αθηνών

-Τεχνικά έργα με επέκταση της Γέφυρας «Καλέντζη» και της Γέφυρα «Λείψιμου» και υδραυλικά έργα με οχετούς για την διέλευση αποστραγγιστικών τάφρων και αρδευτικών καναλιών κάτω από το σώμα της οδού

-Σήμανση και ασφάλιση οδού (οριζόντια και κατακόρυφη μόνιμη σήμανση και μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά μήκος της κύριας αρτηρίας και του παράπλευρου δικτύου) και

-Ηλεκτροφωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και εξοικονόμησης ενέργειας με LED σε όλο το μήκος της οδού.