Το αργότερο στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να αρχίσει η ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας, ένα έργο που σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αλλάξει ριζικά την εικόνα στο κέντρο και όχι μόνο της πόλης.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έναρξη των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι ο πρώτος ανάδοχος δεν διέθετε όλα τα τα τυπικά έγγραφα και ως εκ τούτου το έργο δόθηκε στον δεύτερο στη σειρά που κατέθεσε προσφορά ο οποίος πρέπει επίσης να ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο διαδικασία που απαιτεί κάποιες ημέρες. Εκτιμάται πάντως ότι το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου οι εργασίες θα αρχίσουν κανονικά.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών