Στις 8 Αυγούστου προσφορές για το αρδευτικό ΣΔΙΤ Yπέρειας - Ορφάνων

Στις 8 Αυγούστου 2024 καλούνται να δώσουν δεσμευτικές προσφορές οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΘΑΛΗΣ – ΑΒΑΞ – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – INTRAKAT στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ -ΟΡΦΑΝΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 107,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μέσω ΣΔΙΤ, διάρκειας 25 ετών.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια που θα εξασφαλίσει ο ιδιώτης ανάδοχος. Η Αναθέτουσα Αρχή (υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης) θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου με την καταβολή Χρηματοδοτικής Συμβολής, που καλύπτει το σύνολο του κατασκευαστικού κόστους μέχρι του ποσού των 24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, και δύναται να προέλθει από το Εθνικό ή/και ενωσιακό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ήδη η Χρηματοδοτική Συμβολή Αναθέτουσας Αρχής προέρχεται από πιστώσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το έργο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης Υπέρειας – Ορφανών, θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες γεωτρήσεις που ήδη λειτουργούν, και είναι είτε δημοτικές ή ιδιοκτησίας των ΤΟΕΒ. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται έντεκα επί μέρους αρδευτικά δίκτυα που θα αρδεύουν συνολικά ακαθάριστη έκταση περί τα 74.650 στρέμματα και καθαρή έκταση περί τα 67.800 στρέμματα των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας, δικαιοδοσίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Τιτανίου και Ενιπέα Φαρσάλων, καθώς και του Δήμου Παλαμά και θα αξιοποιούν τις γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 14.345 κυβικών μέτρων/ώρα.

Επιπλέον, το δίκτυο αναμένεται να ενσωματώνει έξυπνες τεχνολογίες με αισθητήρες και αυτόματους διακόπτες, για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και των δαπανών ενέργειας. Θα αποτελείται από έντεκα αυτόνομα αρδευτικά δίκτυα τα οποία θα περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, τα έργα μεταφοράς (δίκτυα προσαγωγών από τις γεωτρήσεις στις δεξαμενές), τις δεξαμενές, τα αντλιοστάσια και τα έργα διανομής του νερού (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) μέχρι και τις υδροληψίες.