Στο 15% η καταμέτρηση των ψήφων στο Ν. Καρδίτσας- πως διαμορφώνεται η κατάσταση