Στο 8,7% η ενσωμάτων των σταυρών των υποψηφίων στο Ν. Καρδίτσας, ποιοι προηγούνται

Άρχισε σταδιακά η ενσωμάτωση και των σταυρών που έχουν λάβει οι υποψήφιοι των κομμάτων στο Ν. Καρδίτσας.