Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων συνεχίζει να εμπίπτει ο Ν. Καρδίτσας

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι Καρδιτσιώτες για την εκδίκαση διοικητικών διαφορών.

Συγκριμένα δημοσιεύθηκε ο νόμος 5028/2023 με το νέο θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής της τηλεματικής συνεδρίασης, με βάση τον οποίο διατηρείται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων ιδρύθηκε το 1997. Έχει ως έδρα του την πόλη των Τρικάλων, χωρίς μεταβατικές έδρες, μετά την κατάργηση της μεταβατικής έδρας Καρδίτσας το 2014.