Από το Δήμο Μουζακίου ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών και δη πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης έκδοσης άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, η την επισκευή των ζημιών πρόσφατων θεομηνιών σε κτίρια.

Στην Καρδίτσα το τοπικό Γραφείο που είναι στελεχωμένο με υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), βρίσκεται στο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος, απέναντι από το νέο οικισμό του ΟΑΕΔ (οδός Ταυρωπού).

Στα εν λόγω Γραφεία δίνονται σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο, πρότυπα αιτήσεων και ενημερωτικό υλικό, ενώ οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρέχουν πληροφορίες σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 – 15:00).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»