Ένα πρώτο βήμα σε ότι αφορά τη διοργάνωση της Thessaly Expo το επόμενο φθινόπωρο αναμένεται να κάνει την επόμενη εβδομάδα το Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ την Τρίτη θα ληφθεί απόφαση αναφορικά με τη διοργάνωση της Έκθεσης Thessaly Expo 2023 και τον ορισμό επιτροπής διοργάνωσης.

Mιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κώστας Ζυγογιάννης, μας ενημέρωσε ότι ουσιαστικά το σώμα θα κληθεί να λάβει απόφαση για τον ορισμό επιτροπής, η οποία θα φέρει συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τη διοργάνωση, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει μέσα στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο την απόφαση για την πραγματοποίηση της Έκθεσης το επόμενο φθινόπωρο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»