Τη χορήγηση προθεσμίας 10 μηνών έως 30-5-2023 για την κατασκευή του έργου που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Να θυμίσουμε όπως έχει γράψει σε παλαιότερα ρεπορτάζ ο Νέος Αγών, ότι ο «Ιανός» έφερε ανατροπές στον αρχικό σχεδιασμό για το σημαντικό έργο της επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Κέντρου.

Πιο συγκεκριμένα, η παράταση σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, χαρακτηρίζεται «ως οριακή προθεσμία» 10 μηνών, δηλαδή το 1/3 των 30 μηνών που είναι το άθροισμα της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (24 μήνες) και της 1ης παράτασης (6 μήνες).

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, όπως το περιγράφει η εισήγηση της Διευθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε κατά επτά μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης καθώς το παλαιό κτίριο βρισκόταν σε λειτουργία καθιστώντας αδύνατη την ανάπτυξη εργοταξίου στο χώρο και επομένως την εκτέλεση εργασιών.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την εκκένωση του παλαιού κτιρίου στις αρχές Ιουνίου του 2020.

Κατά το καιρικό φαινόμενο του ” ΙΑΝΟΥ ” τον Σεπτέμβριο του 2020, πλημμύρισε το υπόγειο και το ισόγειο του νέου κτιρίου, στο δε ισόγειο του παλαιού κτιρίου τα εισελθόντα νερά έφτασαν σε ύψος περίπου 60 εκατοστά, προκαλώντας ζημιές και επί πλέον καθυστερήσεις.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»