Στο Ταμείο Παρακαταθηκών βρίσκεται ποσό ύψους 2.172.411,03 ευρώ που αφορά τις αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις στο οδικό τμήμα από την είσοσο της Καρδίτσας έως το Δέλτα.

Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν αυτού καλούνται οι ιδιοκτήτες / ενοικιαστές των παρακείμενων ιδιοκτησιών, να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των χώρων που πρόκειται να καταληφθούν από τις νέες κατασκευές, προκειμένου να αποδοθεί ελεύθερο το μέτωπο εργασιών στον ανάδοχο, για να προβεί απρόσκοπτα στην έναρξη των έργων οδοποιίας, σημειώνοντας ότι ο ανάδοχος του έργου θα οριοθετήσει το εύρος απαλλοτριωμένης έκτασης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα