Στη Δράση του Ταμείου Ανάκαμψης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών» εντάσσεται το έργο των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων για τις τ.κ. Γελάνθης και Λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, ενέκρινε τη χρηματοδότηση 51 έργων συνολικού προϋπολογισμού 408.499.600,33  ευρώ. Ένα από τα έργα αυτά αφορά το Δήμο Μουζακίου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης, μιλώντας στο Νέο Αγώνα, χαρακτήρισε πολύ σημαντική και ευχάριστη την εν λόγω εξέλιξη. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ. Τα δύο αυτά δίκτυα σε Γελάνθη- Λαζαρίνα θα «κουμπώσουν» με τον βιολογικό καθαρισμό του Μουζακίου, με πολλαπλά οφέλη.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Καρδιτσιώτη Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα για την καθοριστική του συμβολή στην ένταξη των δύο αυτών έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
1) Υποέργο 1 με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Γελάνθης, Λαζαρίνας του Δήμου
Μουζακίου» με προϋπολογισμό 3.687.397,00 € πλέον ΦΠΑ24%
2) Υποέργο 2 με τίτλο «Δαπάνη κάλυψης κόστους διαχείρισης ΑΕΚΚ» με προϋπολογισμό
203.078,00 € πλέον ΦΠΑ24%
3) Υποέργο 3 με τίτλο «Δαπάνες ΟΚΩ – Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ακαθάρτων Γελάνθης – Λαζαρίνας» προϋπολογισμού 9.178,34 πλέον ΦΠΑ24% 7.793,87 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% – Λαζαρίνα + 3.587,27 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ24%

Aναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών