Στο τελικό στάδιο οι καθαιρέσεις στο υπό κατασκευή Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας

Προέκυψαν ειδικά θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση

Στο τελικό στάδιο των καθαιρέσεων βρίσκεται το έργο της κατασκευής του κέντρου κοινωνικών δραστηριοτήτων Καρδίτσας, στο υπάρχον κτίριο της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος δίπλα στον Ι. Ναό της Ευαγγελίστριας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,7 εκ. ευρώ είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Θεσσαλίας και υλοποιείται από την Περιφέρεια. Μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουτρομάνος σημείωσε ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης των εργασιών ανέρχεται στο 5% περίπου, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο των καθαιρέσεων, που προηγείται όλων των άλλων εργασιών.
Η συνολική προθεσμία που ορίστηκε στην από 9-11-2021 σύμβαση του έργου για την ολοκλήρωση και περαίωση του είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε ο εναπομείναν συμβατικός χρόνος είναι 14 μήνες.

O κ. Δημήτρης Κουτρομάνος


Ειδικά θέματα που προέκυψαν
 Σύμφωνα με τον κ. Κουτρομάνο, υπάρχουν κάποια ειδικά θέματα που συναντήθηκαν στη μέχρι τώρα πορεία του έργου και απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση.
Πιο συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε σύστημα αρκετά μεγάλου σηπτικού-απορροφητικού βόθρου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου που πρέπει να καταργηθεί, που δεν υπήρχε στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης κατά τη μελέτη του έργου.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα