Στο τελικό στάδιο

Στο τελικό στάδιο εισήλθε το διαγωνισμός για το μεγάλο έργο της βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο για το έργο το οποίο έχει αρχικό προϋπολογισμό 1,27 εκ. ευρώ.

Ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 34,76%. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Τρίτσης». Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο στις αμπελουργικές ζώνες των Τ.Κ. Μοσχάτου, Τ.Κ. Μορφοβουνίου και Τ.Κ. Μεσενικόλα που ανήκουν στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Παραδοτέα του έργου θα είναι περίπου 12,5 χλμ χαλικοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων αγροτικών δρόμων.
Κ.Π.