Στον πρωθυπουργό το θέμα της απαγόρευσης φορτηγών στο δρόμο Καρδίτσας - Τρικάλων

Στον ίδιο τον Πρωθυπουργό έθεσε το Επιμελητήριο της Καρδίτσας με επιστολή του το θέμα της απαγόρευσης της διέλευσης φορτηγών στο δρόμο Καρδίτσας-Τρικάλων. Στην επιστολή την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κ. Ζυγογιάννης γίνεται εκτενής αναφορά στα προβλήματα που δημιουργεί η συγκεκριμένη απόφαση στη λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και ζητά την επίλυσή τους.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης  οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων τόσο στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας-Τρικάλων , όσο και στο εσωτερικό του Νομού Καρδίτσας.

Ειδικότερα, με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/2017 (ΦΕΚ 3769/Β/26-10-2017) καθορίζονται οι οδοί και τμήματα αυτών στα οποία επιβλήθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας και μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

* ΕΟ Λαμίας – Λάρισας από Συνδετήρια Οδός μεταξύ ΕΟ Λαμίας – Λάρισας και Αυτοκινητοδρόμου Ε65 μέσω του Α/Κ Ξυνιάδος 172.5.1 έως ΕΟ Καρδίτσας – Βόλου (Οικισμός Νέο Μοναστήρι) 172.1.1.

* Επ. Οδός Ανάβρας – Ασημοχωρίου από Κλάδο του Α/Κ Ανάβρας  171.1.1 έως Παρακαμπτήρια Οδός του Οικισμού Κέδρος 171.1.2.

* Παρακαμπτήρια Οδός Οικισμού Κέδρος από Επ. Οδός Ανάβρας – Ασημοχωρίου 171.1.2 έως Επ. Οδός Καρδίτσας – Ρεντίνας  171.1.3.

* ΕΟ Τρικάλων – Καρδίτσας από Συμβολή της Περιφερειακής Οδού Καρδίτσας με την Οδό Τρικάλων 153.4.2 έως Συμβολή της Περιφερειακής Οδού Τρικάλων με την Οδό Καρδίτσας 138.5.1.

* Επ. Οδός Ματαράγκας – Κοσκινά από Παρακαμπτήρια οδός του Οικισμού Παλαμά 154.1.1 έως * * Επ. Οδός Καρδίτσας – Μαραθέας 154.1.2.

Επ. Οδός Καρδίτσας – Μαραθέας από Επ. Οδός Ματαράγκας – Κοσκινά 154.1.2 έως Επ. Οδός Καρδιτσομαγούλας – Πεδινού 138.6.1.

*Επ. Οδός Καρδίτσομαγούλας – Πεδινού από Επ. Οδός Καρδίτσας – Μαραθέας 138.6.1 έως Οδός Σύνδεσης μεταξύ των οικισμών Πεδινό και Νομή 138.6.2.

* Οδός Σύνδεσης μεταξύ των οικισμών Πεδινό και Νομή από Επ. Οδός Καρδιτσομαγούλας – Πεδινού 138.6.2 έως Επ. Οδός Φανερωμένης – Νομής 138.6.3.

* Επ. Οδός Φανερωμένης – Νομής από Οδός Σύνδεσης μεταξύ των οικισμών Πεδινό και Νομή 138.6.3 έως Παρακαμπτήρια Οδός του Οικισμού Φανερωμένη 138.6.4.

Για να καταστεί δυνατή η διέλευση από το παραπάνω δίκτυο οδών και τμημάτων αυτών, είναι απαραίτητη η έκδοση ειδικής άδειας κυκλοφορίας βάσει του εδαφίου ια της παρ. 6 του άρθρου 36 του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α’ 151) και βάσει συγκεκριμένων προτύπων και προϋποθέσεων για διέλευση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων (με την υπ’ αριθμ. ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/00/289677/20-09-2022 Απόφασης της Δ/νσης Δ17/Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης & Νομικής Υποστήριξης και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ Α’ 222) όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο του Ν. 4388/2016 (ΦΕΚ Α’ 93) .

Ειδικότερα, για τα μηχανήματα και τα οχήματα τεχνικών εταιριών, οι άδειες εκδίδονται για συγκεκριμένα οχήματα, για συγκεκριμένα έργα, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για συγκεκριμένο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το ζήτημα αυτό έχει δημιουργήσει μείζον ζήτημα στη λειτουργία των επιχειρήσεων του Νομού Καρδίτσας,

ΕΠΕΙΔΗ η συγκεκριμένη οδός που ενώνει την Καρδίτσα με τα Τρίκαλα, ΔΕΝ είναι παράπλευρη, αλλά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ,

ΕΠΕΙΔΗ η απόσταση ανάμεσα στην πόλη της Καρδίτσας και της πόλης των Τρικάλων είναι μόλις 22 χλμ, , η δε απόσταση μεταξύ της πόλης της Καρδίτσας και των ορίων του Νομού Τρικάλων μόλις 17 χλμ, ,

ΕΠΕΙΔΗ στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας-Τρικάλων  έχουν έδρα πλήθος συνεργείων και καταστημάτων ανταλλακτικών , που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι εταιρείες των βαρέων τύπου οχημάτων για την συντήρησή τους καθώς και πλήθος μεταποιητικών – εμπορικών και άλλων επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούν και τους δύο (Καρδίτσας & Τρικάλων ) νομούς, ,

ΕΠΕΙΔΗ η έκδοση της άδειας  παρουσιάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες, ιδιαίτερα για τις εταιρίες που εκτελούν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός δημόσια ή/και ιδιωτικά έργα σε διαφορετικές τοποθεσίες, σύμφωνα με τις συμβατικές τους προθεσμίες και υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα  δεν είναι εφικτή η έκδοση άδειας για το ίδιο όχημα / μηχάνημα για διαφορετικές τοποθεσίες εκτέλεσης έργων, όταν αυτό το όχημα απαιτείται να εκτελέσει εργασία σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και την επόμενη ημέρα (αν όχι την ίδια ημέρα) σε άλλη τοποθεσία, χωρίς να καταργηθεί και επιστραφεί η προηγούμενη άδεια που είναι σε ισχύ για άλλο τμήμα του παράπλευρου δικτύου ή για άλλο έργο,

ΕΠΕΙΔΗ το συγκεκριμένο μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο και χρονοβόρο για τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων , αφού αναγκάζονται να διανύσουν τρεις και τέσσερις φορές περισσότερα χιλιόμετρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και χρήμα,

ΕΠΕΙΔΗ οι Επαρχιακές αυτές οδοί εξυπηρετούν πλήθος επιχειρήσεων σε τροφοδοσία Α’ υλών και μεταφορά έτοιμων προϊόντων καθώς και πλήθος αγροτικών επιχειρήσεων (μεταφορά απαραίτητων για την καλλιέργεια υλικών, μεταφορά αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικών προϊόντων όπως το βαμβάκι και το σιτάρι) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

ΕΠΕΙΔΗ η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την πραγματοποίηση υπερδιπλάσιου αριθμού χιλιομέτρων είναι πολύ σημαντική,

ΕΠΕΙΔΗ η οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει για τους ιδιοκτήτες των φορτηγών αφού θα αναγκαστούν να διανύσουν πολλά επιπλέον χιλιόμετρα, θα πρέπει να μετακυλισθεί στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, καθιστώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Νομό ακόμη πιο δυσχερή  και μάλιστα μετά από δύο ολοκληρωτικές καταστροφές (ΙΑΝΟΣ & DANIEL),

ΕΠΕΙΔΗ η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση υποβιβάζει την σπουδαιότητα της Επαρχιακής Οδού που ενώνει πρωτεύουσες όμορων Νομών και συνδέει όλα τα χωριά του Νομού ,

ΕΠΕΙΔΗ όπως όλοι οι πολίτες έτσι και οι ιδιοκτήτες των φορτηγών πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας για να μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα σε ΟΛΕΣ τις οδούς στην Ελληνική Επικράτεια,

ΕΠΕΙΔΗ η διέλευση με ειδική άδεια φέρνει στο νου εποχές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε,

ΕΠΕΙΔΗ η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση περιορίζει ουσιαστικά την Συνταγματικά κατοχυρωμένη Ελευθερία διακίνησης προσώπων και αγαθών ,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ζητάμε άμεση επίλυση του τόσο σημαντικού αυτού ζητήματος , το οποίο εμποδίζει την άσκηση δραστηριότητας των επιχειρήσεων – μελών μας και ειδικότερα των εμπορικών , μεταποιητικών και κατασκευαστικών εταιριών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Κώστας Ζυγογιάννης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καρδίτσας