Τη σύσταση φορέα τουρισμού προωθεί το Επιμελητήριο Καρδίτσας, με στρατηγικό στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας, μέσα από την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών και άλλων διαθέσιμων πόρων της περιοχής.
Συγκεκριμένα το ΕΒΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός παγκαρδιτσιώτικου φορέα τουρισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν φορείς του Νομού και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημερωτικής συνάντησης που διοργάνωσε χθες το απόγευμα η διοίκηση του Επιμελητηρίου, με σκοπό την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας πάνω στο προωθούμενο εγχείρημα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι στόχοι του υπό σύσταση φορέα, που όπως τονίστηκε θα έχει τη μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων. Ήδη έχουν γίνει επαφές και προωθείται η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων του Νομού και της Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, ενώ ρόλο στον φορέα αυτό αναμένεται να αναλάβουν και φορείς, σύλλογοι, εταιρείες ή επιχειρήσεις που σχετίζονται τον τουριστικό κλάδο.

Ο φορέας θα στοχεύσει μεταξύ άλλων στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού και στην ενίσχυση της εικόνας του ως τουριστικού προορισμού υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών με εξαιρετική περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία. Επίσης η αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, ο φορέας θα αξιοποιεί και θα υλοποιεί κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, θα προχωρά σε την εκπόνηση μελετών και θα δημιουργήσει οργανωτικές δομές, αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωτοβουλίες για τη σύναψη συνεργασιών με άλλους φορείς της χώρας και του εξωτερικού.