Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας δια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού ΈΡγου κ. Αφροδίτης Ξυνοπούλου υλοποίησε, στο πλαίσιο των Επιμορφωτικών δράσεων και της δημιουργίας Πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης, δια ζώσης συνάντηση συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων Ευθύνης της στο Νομό Καρδίτσας την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.

Η επιμορφωτική δράση είχε ως τίτλο «Λαϊκό Παραμύθι στο Νηπιαγωγείο – Εκπαιδευτική αξιοποίησή του» και εισηγήτριες ήταν η κ. Αφροδίτη Ξυνοπούλου, Συντονίστρια Νηπιαγωγών ΠΕΚΕ Θεσσαλίας με τίτλο εισήγησης: «Δραματοποίηση Παραμυθιού – Αξιοποίηση παραμυθιών ως μέσο συμπερίληψης στο Νηπιαγωγείο» και η κ. Ακρίβου Μαρία – Προϊσταμένη του Νηπ/γείου Προαστίου Καρδίτσας – Συγγραφέα με τίτλο εισήγησης: «Το λαϊκό Παραμύθι, η καταγραφή του, η αφηγηματική τέχνη και η εκπαιδευτική του αξιοποίηση».

Εκτός του Θεωρητικού περιεχομένου τη δράση πλαισίωσαν βιωματικές προσεγγίσεις.