Συνδεδεμένη βάμβακος: Στα 306 κιλά ανά στρέμμα αυξάνεται στο Ν. Καρδίτσας η ελάχιστη στρεμματική απόδοση

Θα μπορέσουν να πιάσουν το όριο όσοι υπέστησαν ζημιές από τις βροχοπτώσεις;

Κατά 45% αυξάνονται η ελάχιστη στρεμματική απόδοση στο Νομό Καρδίτσας για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με τη νέα ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ειδική ενίσχυση βάμβακος για την περίοδο 2023-2027, με το ποσό της επιδότησης να υπολογίζεται στα 73,39 ευρώ το στρέμμα, με τα ποσά ελάχιστων αποδόσεων ανά νομό να είναι αυξημένα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 20%. Έτσι στο Ν. Καρδίτσας απαιτούνται πλέον κατ’ ελάχιστο 306 κιλά το στρέμμα, ενώ στην περασμένη περίοδο 211 κιλά.


Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς. Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέο «πονοκέφαλο» στους αγρότες της περιοχής, καθώς όπως έχει γράψει ο Νέος Αγών (εδώ), οι βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ζημιές στη βαμβακοσπορά και αναμένεται να επηρεάσουν τις στρεμματικές αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα θα πιάσουν το όριο των 306 κιλών πολλοί αγρότες και θα πρέπει να υπάρξει ειδική απόφαση από το υπουργείο για μείωση ή άρση της στρεμματικής απόδοσης.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών