Στην τοπική κοινότητα Καλλιθήρου βρέθηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Π. Σβερώνη για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των έργων της ΣΑΤΑ που εκτελούνται στο χωριό.

Ο δήμαρχος ενημερώθηκε από τον ανάδοχο για την εξέλιξη της εργολαβίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα