Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου που αφορά την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού δημοτικών οδών – κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Σοφάδων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 74.400 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε η ανάθεσης του ανωτέρω έργου με την διαδικασία της απ ́ ευθείας ανάθεσης.
Προβλέπεται γίνουν τα παρακάτω:

Kατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με σιδηροϊστούς ύψους 8m, επι της οδού Ανθέων από το ύψος του Κέντρου Υγείας με κατεύθυνση προς Κυψέλη και για μήκος περίπου 400μέτρων, παράλληλα προς τον ποταμό Σοφαδίτη, για τον φωτισμό της οδού καθώς επίσης και του πλατώματος του ποταμού Σοφαδίτη ποταμού.

Επίσης θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων της πλατείας της Δ.Κ. Μασχολουρίου με νέα φωτιστικά τεχνολογίας led.

Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευασθεί με υπόγειες καλωδιώσεις μέσα σε σωλήνες από πολυαιθυλένιο σε τάφρο πλάτους 0,4m και βάθους 0,70m. Όλα τα καλώδια θα είναι τύπου H05VV-U και J1VV-U και όλες οι διακλαδώσεις θα γίνονται μέσα στους ιστούς των φωτιστικών.

Τα φωτιστικά σώματα και οι προβολείς θα είναι τεχνολογίας LED και θα ηλεκτροδοτούνται διαδοχικά από μια από τις φάσεις R.S.T. του δικτύου. Οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού θα είναι χαλύβδινοι και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων.