Συνεργασία μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Πράσινο φως» για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στη σημερινή του συνεδρίαση. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να καταστεί ο Δήμος Καρδίτσας και το Αεροδρόμιο Μυρίνης ένας κόμβος καινοτομίας.

Σε ότι αφορά την προγραμματική συμφωνία του Δήμου Καρδίτσας με την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, επί του θέματος μίλησε με παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Κυριάκος Υάκινθο. Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί ο Δήμος Καρδίτσας και το Αεροδρόμιο της Μυρίνης ένας κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης στην αεροπλοΐα και την αεροναυτική γενικότερα για περιβαλλοντικές εφαρμογές. Να θυμίσουμε, ότι επί του θέματος είχε γίνει ειδική αναφορά στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, τις πτυχές της οποίας είχε παρουσιάσει ο «Νέος Αγών».

Η συνεργασία που θα αναπτυχθεί, εξειδικεύεται στις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις: -Ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών που στοχεύουν στην εκμετάλλευση καθαρών πηγών ενέργειας, με σκοπό την αυξημένη απόδοση και τους μειωμένους περιβαλλοντικούς ρύπους,-ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών στην πεδιάδα του Δήμου Καρδίτσας στο πλαίσιο και της γεωργίας ακριβείας
-ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών εναέριας επιτήρησης σε καταστάσεις εντόνων καιρικών φαινομένων – φυσικών καταστροφών, που μπορεί να οδηγήσουν σε πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ., -αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Μυρίνης για την διερεύνηση της εποχικής κατάστασης καλλιεργειών, μέσω εναέριας τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της γεωργίας ακριβείας, -αναβάθμιση των υποδομών του Αεροδρομίου Μυρίνης, οργάνωση και υλοποίηση σχεδίου για το Αεροδρόμιο Μυρίνης ώστε να καταστεί το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο αεροδρόμιο δοκιμών μη-επανδρωμένων αεροχημάτων σταθερής και περιστρεφόμενης πτέρυγας, αλλά και ελαφρών εξηλεκτρισμένων αεροσκαφών,

-σχεδιασμός, προγραμματισμός και προμήθεια νέου εξοπλισμού υποδομών για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών φόρτισης ελαφρών εξηλεκτρισμένων αεροσκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους σε επιχειρήσεις γεωργίας ακριβείας. Για την επίτευξη των παραπάνω θα αναζητηθούν πόροι από περιφερειακά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.