Σύστημα επισκόπησης και καταγραφής της κατάστασης των αγωγών θα προμηθευτεί η ΔΕΥΑΚ

Στην προμήθεια συστήματος επισκόπησης και καταγραφής κατάστασης αγωγών θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα προχώρησε στην προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 55.000 ευρώ.