Τα πρώτα αποτελέσματα στην Περιφέρεια (ζωντανή ενημέρωση)