Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα των κομμάτων στους Δήμους

Στο Δήμο Αργιθέας συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία παίρνοντας το 40,54% του εκλογικού σώματος της περιοχής.

Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό της καταγράφηκε στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με 28,49%. Στο Δήμο Λ. Πλαστήρα το ΠΑΣΟΚ σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά του με 18,86%, ενώ τα χαμηλότερα στο Δήμο Καρδίτσας με 14,78%.

Στο Δήμο Καρδίτσας τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό 15,84%, ενώ το χαμηλότερο στο 12,18% στην Αργιθέα. Το ΚΚΕ στον Δήμο Καρδίτσας κατέγραψε με 13,39% το υψηλότερο ποσοστό του, ενώ στο Δήμο Αργιθέας σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό με 3,79%.

Η Ελληνική Λύση το υψηλότερο ποσοστό της 8,70% το σημείωσε στο Δήμο Παλαμά και το χαμηλότερο 5,16% στο Δήμο Αργιθέας.
Κ.Π.