Μετά τα συστήματα «Εισροών-Εκροών», το υπουργείο Οικονομικών περνάει από νέα «δοκιμασία» τους πρατηριούχων, ζητώντας καθημερινή αναφορά των πωλήσεων και των κινήσεών τους.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας καυσίμου η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα παραστατικά των πωλήσεών τους με τη χρήση ταμειακής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων καυσίμων που πωλούν.

Μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων Ν. Καρδίτσας κ. Μπάμπης Μαργαρίτης, τονίζει ότι ήδη σε καθημερινή βάση οι πρατηριούχοι στέλνουν τα δεδομένα. Τ
ώρα προωθείται η σύνδεση και μεταφορά των δεδομένων και σε επίπεδο ταμειακής μηχανής. Σημειώνει ωστόσο πως το γεγονός αυτό απαιτεί τροποποιήσεις στις ταμειακές μηχανές και στο ηλεκτρονικό σύστημα, οι οποίες κοστίζουν, με τους πρατηριούχους να ζητούν την κάλυψη του κόστους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα