Θέσεις για 1.000 ανέργους στη Θεσσαλία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να υλοποιηθεί «Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30, στις Περιφέρειες Στ. Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Αν. Μακεδονίας και Θράκης».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι 3.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής: Στ. Ελλάδας 750 θέσεις, Β. Αιγαίου 500 θέσεις, Θεσσαλίας 1.000 θέσεις και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 750 θέσεις.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα.